Opstellen ontruimingsplan

Waarom een ontruimingsplan opstellen?

Omdat het levens redt…

Wist u dat van alle binnenbranden ongeveer 50% plaatsvindt in gebouwen zonder woonfunctie (CBS:brandweerstatistiek)?

Als er een calamiteit is, dan reageren mensen vaak niet zoals we verwachten. Mensen reageren niet meteen bij een alarmsignaal, daarom is het belangrijk om een ontruimingsplan op te stellen.  Een ontruimingsplan beschrijft precies wat er moet gebeuren in geval van nood om zo veel mogelijk mensen veilig uit het gebouw te krijgen. Het ontruimingsplan speelt een cruciale rol tijdens de voorbereiding op een eventuele calamiteit, maar is ook van belang tijdens een daadwerkelijke evacuatie.

Omdat het moet…

Wanneer u een gebruiksvergunning , brandmeld -of een ontruimingsinstallatie nodig  heeft (bouwbesluit 2012),  is een ontruimingsplan verplicht. Dit plan moet afgestemd zijn op het gebruik van het pand en de aanwezigheid van de mensen die zich in het pand bevinden. Het ontruimingsplan moet voldoen aan de eisen van NEN 8112.

Ontruimingsplan opstellen
Opstellen ontruimingsplan

Het Nederlands Normalisatie-instituut heeft een leidraad opgesteld voor het opstellen van een doeltreffend ontruimingsplan. In juni 2010 zijn de verschillende Nederlandse Technische Afspraken voor ontruiming (NTA 8112-reeks) vervangen door de NEN 8112:2010 ‘Leidraad voor ontruimingsplannen voor gebouwen’. Ontruimingsplannen die volgens de NTA 8112 opgesteld zijn vergen slechts geringe aanpassing om te voldoen aan NEN 8112:2010.

Wat kunnen wij voor u doen?
’t WEB kan uw organisatie bij de opzet en invoering & onderhoud  van een wettelijk goedgekeurd ontruimingsplan. Daarnaast kunnen we ontruimingstekeningen maken.