VCA certificering

Wanneer een bedrijf een VCA certificaat heeft geeft dat aan de werkzaamheden op een veilige en gezonde manier worden beheerst en geborgd.

Voordelen VCA certificaat
Steeds meer inkopende organisaties geven aan een VCA-certificaat een selectiecriterium bij de gunning van een project of dienst.
Bij een ongeval of calamiteit helpt het hebben van een VCA certificaat om aan te tonen dat er is voldaan aan de wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsomstandigheden, veiligheid en milieu.
VCA certificering geniet een brede internationale acceptatie en het VCA certificaat werkt motiverend voor werknemers. VCA certificering verhoogt het veiligheidsbewustzijn van medewerkers en leidt tot een afname van het verzuimpercentage en het aantal ongevallen.

Wat is VCA*, VCA** en VCA petrochemie
Vanaf 2008 is er naast VCA* en VCA** certificering ook de mogelijkheid tot VCA petrochemie certificering. VCA* is met name gericht op de eisen op de werkvloer. VCA** kent daarboven een aantal organisatie-eisen en een aantal aanvullende vragen. VCA petrochemie komt overeen met VCA**, met dien verstande dat een aantal aanvullende vragen verplicht zijn gesteld.
Om VCA-gecertificeerd te worden, moeten de medewerkers en VCA-cursus (BasisVeiligheid of Veiligheid voor operationeel Leidinggevenden ) volgen en moet u voldoen aan de vragen in de VCA-checklist. De vragen die hier in staan hebben betrekking op Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) en moet positief kunnen beantwoorden en aantonen. Door middel van een VCA- handboek beschrijft u de veiligheidsprocedures in uw bedrijf en zorgt er ook voor dat de veiligheidsprocedures zijn ingevoerd in het het bedrijf. Een onafhankelijke instantie beoordeelt uw bedrijf en reikt het VCA-certificaat uit. Ook moet er een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) aanwezig zijn.

Wat kunnen wij voor u doen?
’t WEB kan uw organisatie bij de opzet, invoering en het onderhoud van een VCA systeem. Daarnaast kunt u ook bij ons terecht voor de opleidingen.