VCU Certificering

Advies bij het behalen VCU systeem (2011/05 norm)
Per november 2011 is de nieuwe Veiligheid en Gezondheid Checklist Uitzendorganisaties (VCU) verschenen.
Dit houdt in dat er vanaf 31 oktober 2012 alleen nog maar verlegging van de VCU-certificatie kan plaatsvinden op basis van de nieuwe versie.

In het VCU-systeem (2011/05 norm) zitten een aantal belangrijke wijzigingen, deze hebben betrekking op o.a.:

  • V&G doelstellingen, actieplannen en de evaluatie hiervan om continue verbetering van het VCU-systeem aan te tonen;
  • het eenduidig en expliciet borgen van VCU-aspecten binnen het systeem;
  • voorlichting omtrent de handelswijze bij klachten;
  • aantoonbaar hebben van medische geschiktheid en een kopie van het rijbewijs;
  • aantoonbare kennis van de aanwezigheid van een gekwalificeerd medisch deskundige bedrijfsarts;
  • controle op de gemaakte afspraken met de inlener met opvolging van verbeteracties;
  • overleg met de inlener betreffende het van toepassing zijn van Periodiek Medische Onderzoeken;
  • de mogelijkheid/informatieverstrekking aan uitzendkracht over PMO (periodiek medisch onderzoek).

Wij kunnen u ondersteunen bij het omzetten van uw bestaande systeem naar de nieuwe versie, bijvoorbeeld het omzetten van een VCA-certificatie naar een VCU-certificatie, of het uitvoeren van de (verplichte) interne audits. Tevens kunnen wij veiligheidskundige ondersteuning (MVK of HVK) bieden.

Daarnaast kunnen wij u ondersteunen bij het uitvoeren van een wettelijk verplichte RI&E  (Risico-Inventarisatie & Evaluatie) en de TRA (TaakRisico-Analyse).