Veiligheidsladder

De veiligheidsladder geeft  inzicht in de mate van bewust veilig werken. Hoe hoger het veiligheidsbewustzijn is in  uw organisatie, hoe hoger de score op de veiligheidsladder, dit leidt tot meer voordeel bij gunningen.

Voordelen veiligheidsladder

Met de veiligheidsladder maakt u de mate waarin uw organisatie veilig werkt inzichtelijk en aantoonbaar. Hoe hoger uw organisatie op de veiligheidsladder scoort, hoe meer gunningsvoordeel. Bij aanbesteden kan het voordeel oplopen tot een (fictieve) korting van tien procent op de inschrijvingsprijs. Ook kan de  veiligheidsladder leiden tot positiever imago van uw organisatie en wordt het veiligheidsbewustzijn van medewerkers vergroot.
Wat is de Veiligheidsladder
De veiligheidsladder is een certificeerbare norm om het veiligheidsbewustzijn en bewust veilig handelen in bedrijven te meten en continu te verbeteren.

Veiligheidsladder

Vanaf 1 januari 2013 kan een verkregen certificaat worden gebruikt bij aanbestedingen van ProRail. Dit geldt in eerste instantie alleen voor  door ProRail erkende spooraannemers. Deze mogelijkheid zal iedere 3 maanden worden uitgebreid voor erkende bedrijven uit andere branches. De volgorde hierin is als volgt:

  1. Erkende Spooraannemers en Onderhoudsaannemers; uitrol 1 juli 2012, certificaat geldig in aanbestedingen van ProRail per 1 januari 2013;
  2. Erkende Ingenieursbureaus; uitrol per 1 oktober 2012, certificaat geldig in aanbestedingen van ProRail per 1 april 2013;
  3. Erkende Kabelaannemers- en Boorbedrijven; uitrol per 1 januari 2013, certificaat geldig in aanbestedingen van ProRail per 1 juli 2013 (voor zover zelfstandig ingeschreven);
  4. Erkende Werkplekbeveiligingsbedrijven: uitrol per 1 april 2013 en certificering per 1 oktober 2013;
  5. Erkende Personeelstellers: uitrol per 1 juli 2013 en certificering per 1 jan 2014.

De intentie is om per 1 januari 2014 een nog nader te bepalen trede van de veiligheidsladder als minimumeis te verklaren in de diverse erkenningsregelingen van ProRail, waarbij sprake kan zijn van enige differentiatie.

De veiligheidsladder is in zijn opzet vergelijkbaar met de CO2 Prestatieladder (ook door ProRail ontwikkeld). De veiligheidsladder heeft vijf tredes en bedrijven kunnen zelf bepalen op welke niveau zij willen komen. Hoe veilig bewuster een bedrijf werkt, hoe hoger de positie op de veiligheidsladder.  De trede die een bedrijf bereikt zorgt voor een ‘gunningsvoordeel’. Een certificerende instelling stelt de bereikte trede van de bouwbedrijven vast (Veilig Bewust Certificaat).

Aannemer/leveranciers moeten in ieder geval voldoen aan de minimumeis om op de onderste trede van de veiligheidsladder uit te komen. Alleen dan kunnen zij deelnemen aan de aanbestedingen en erkenningsregeling van ProRail.
 Wat kunnen wij voor u doen?
’t WEB kan uw organisatie bij de opzet en invoering & onderhoud  van een veiligheidsmanagementsysteem die voldoet aan de veiligheidsladder.