Risico Gestuurd Scholen

Risico Gestuurd Scholen

Risico Gestuurd Scholen is een andere kijk op scholing. We nemen uw bedrijf en uw situatie als uitgangspunt. Op basis van de RI&E komen er een aantal bedrijfsspecifieke risico’s naar boven. Aan de hand van deze risico’s kunnen we een op maat gemaakte opleiding voor u samenstellen. Er zijn diverse combinaties mogelijk.

Deze aanpak dient ervoor te zorgen dat overbodige onderwerpen achterwege blijven en dat er kostenbesparend en in beperkte tijd kan worden geschoold. Het trainen van herkenbare risico’s werkt motiverend en verhoogt direct de veiligheid op de werkplek.

De beschreven risico’s kunnen verwerkt worden in een cursus of bijvoorbeeld in een toolbox bijeenkomst worden besproken voor groepen medewerkers. ’t WEB doet ook de suggestie om de risico’s in te delen naar de verschillende functies binnen uw bedrijf.

In de afgelopen maanden heeft ’t WEB voor een aantal grote bedrijven RGS in de praktijk uitgevoerd. Enkele voorbeelden van geclusterde risico’s:

  • Verbandmiddelen, Werken Langs de Weg, blussen beginnende brand.
  • Werken op Hoogte, Eerste Levensreddende Handelingen, asbestherkenning
  • Gevaarlijke stoffen, gasmeten, Eerste Levensreddende Handelingen.
  • Besloten ruimte, snijwonden, electrocutie
  • Ergonomie, veilig tillen, rijstijlanalyse.

Er zijn vele andere combinaties te maken. Daarom draaien we de zaken om en vragen u de belangrijkste risico’s aan ons door te geven. Wij doen u dan vrijblijvend een voorstel. Ons Overzicht Producten en Diensten kan u daarbij wellicht van dienst zijn.

Risico Gestuurd Scholen kan per dag worden uitgevoerd in groepen van maximaal 15 personen. Meerdere groepen tegelijk scholen levert voordeel op omdat we dan in circuitvorm kunnen werken met een optimale inzet van docenten. Lesmateriaal wordt op uw bedrijf aangepast.

Indien u dus in korte tijd voor meerdere risico’s dekking zoekt tegen een gunstige prijs dan loont het om contact met ons op te nemen!