Total Safety Concept

Total Safety Concept

Dit concept houdt in dat ‘t WEB voor uw bedrijf de veiligheid onder haar hoede neemt. ‘t WEB doet de opleidingen voor uw personeel, risico inventarisatie en advies. Zo besteed u de zorg over veiligheid uit.

Wie kan er gebruik van maken?
Om bedrijven te ondersteunen om veiligheid ‘op een hoger plan te krijgen’ hebben wij het Total Safety Concept ontwikkeld. Hierbij kijken wij vanuit alle relevante invalshoeken naar veiligheid (en aansprakelijkheid) en zorgen ervoor dat onvolkomenheden worden gesignaleerd en opgelost.

Concreet betekent dit:

Inventarisatie van risico’s en aansprakelijkheden;

    • Aangeven van oplossingsrichtingen;
    • Opstellen van een (meerjaren-) plan om tot concrete oplossingen te komen;
    • Implementatie van het plan;
    • Verzorgen van opleidingen (zowel gericht op kennis alsook het veiligheidsbewustzijn);
    • Vaststellen van de resultaten en eventueel bijstellen van oplossingen.

Wenst u meer informatie over het Total Safety Concept of wilt u een vrijblijvende intake neem dan contact op met ’t WEB. Telefoon: 0528-280888. U wordt dan doorverwezen naar een consulent in uw regio.