BHV

PageLines- Bedrijfshulpverlening.jpg

Iedere organisatie is verplicht om deskundige bijstand te verlenen bij een calamiteit of ongeval. De wijze waarop dit moet gebeuren hangt af de specifieke omstandigheden en risico’s

Hoe te organiseren:
De wijze waarop de BHV georganiseerd wordt is een verantwoordelijkheid van de werkgever. In de staat globaal aangegeven wat er verwacht wordt. Daarnaast kan er, indien van toepassing, informatie uit de arbocatalogus worden gehaald. Ook is er ‘de Handreiking bedrijfshulpverlening van de Stichting van de Arbeid’ waarin nuttige informatie staat. Vanuit juridisch oogpunt zijn er ook een aantal aanknopingspunten, zo moet er binnen 3-4 minuten deskundige bijstand verleent worden (LJN: AT5046, Rechtbank Alkmaar)

Om de BHV goed te organiseren zijn de volgende stappen belangrijk:

 • Risico Inventarisatie en Evaluatie (De RI&E dient als uitgangspunt voor de BHV organisatie.
  Hier vanuit wordt een “instructie passend bij het bedrijfsproces” voor u opgesteld / ingekleed)
  ’t WEB kan zowel de RI&E als deze instructie voor u verzorgen.
 • Overleg met de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging
 • Aanwijzen van bedrijfshulpverleners
 • Bedrijfshulpverleners opleiden
 • Ontruimingsplan
 • Communicatie
 • Oefeningen

bhv

Wilt u een reservering maken voor een BHV-cursus bekijk de Cursuskalender