Logistiek

PageLines- intern_transport.jpg


De kosten

De kosten voor intern transport zijn samengesteld uit diverse componenten.
Het blijkt dat zaken zoals het verlagen van schade, het verhogen van de veiligheid en het verhogen van de motivatie van medewerkers in elkaars verlengde te liggen.
Door een gedegen aanpak is het mogelijk om de schade aan voertuigen, stellingen en lading te verminder en veiligheid aanzienlijk te verhogen.

Daarbij is het van essentieel belang dat het management zichtbaar aanwezig is, voorafgaande en tijdens het traject
Ongeveer 20% van de totale kosten zijn direct gerelateerd aan de het materieel (aanschaf, onderhoud, verbruik etc.) en ongeveer 80% is gerelateerd aan de factor mens (loonkosten, ziekte, ongevallen, schade etc.).

Om een logistieke organisatie veiliger en efficiënter te maken zijn met name de onderstaande factoren van belang:

  • Omstandigheden op de werkplek (trillingen, tocht, werkdruk etc.)
  • Motivatie van medewerkers
  • Gedrag en houding van medewerkers
  • Bekwaamheid medewerkers
  • Bekwaamheid (direct) leidinggevenden.
  • Organisatie (welke regels zijn er, wordt er op toegezien etc.)

Wij zijn dan ook van mening dat een training meer moet zijn dan alleen ‘het halen van het papiertje’.
Wij leren mensen hoe ze veiliger en efficiënter kunnen werken, we geven adviezen hoe de organisatie verbeterd kan worden en welke maatregelen er getroffen kunnen worden om langdurig voordeel van een training te kunnen behalen.

Bekijk ook onze catalogus!