NEN opleidingen

PageLines- nen.jpg

Op het gebied van elektrische veiligheid in het kader van de Arbo wet is het de taak van de werkgever er voor te zorgen dat elektrische installaties, apparaten en toestellen veilig te gebruiken zijn. Ook is de werkgever verantwoordelijk voor de voorlichting en het onderricht van zijn werknemers. Deze moeten op de hoogte zijn van de geldende veiligheidsregels.

Een werkgever kan dit waarborgen door haar werknemers een cursus NEN 1010, 3140 of 3840 te laten volgen. Na voldoende afronding van de cursus ontvangt de deelnemer een certificaat. Personen die in het bezit zijn van een NEN certificaat dienen binnen de drie jaar herhalingslessen te volgen om er voor te zorgen dat het certificaat niet zijn geldigheid verliest.