Adviezen

PageLines- Adviezen_block.jpg

Advies is maatwerk

Onze  adviseurs  hebben een zeer diverse achtergrond zodat we kennis kunnen bundelen en toepassen op uw situatie.  Uw wensen brengen wij in kaart engaan op zoek naar de beste oplossing voor u.

Veiligheid

Ons doel is om opdrachtgevers te helpen bij het minimaliseren van  verlies voor mens, milieu en bedrijf.  Veiligheid is niet voor elke organisatie vanzelfsprekend of het blijft een ‘papieren verhaal’.  Onze ervaren mensen helpen organisaties om de risico’s in kaart te brengen en hoe men hierop kan anticiperen zodat de risico’s zo klein mogelijk worden.

Meer weten over veiligheid? Neem dan contact op met ons, wij helpen u graag.

Neem-contact-op

Onze specialismen zijn:

 • Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E): De inventarisatie plus het plan van aanpak
  (Eventueel gevolgd door het opstellen van een scholingsplan);
 • Aanvullende RI&E (o.a. voor machines)
 • VCA Bedrijfscertificering;
 • Opstellen en onderhouden van VCA handboeken;
 • Ontruimingsplattegronden;
 • Opstellen Calamiteitenplannen, Bedrijfsnoodplannen;
 • Implementatie veiligheidszorg in uw bedrijf;
 • Algehele ondersteuning door veiligheidskundigen;
 • Safety awareness traject;
 • Ondersteuning bij bedrijfsongevallen (juridisch/veiligheidskundig).
 • Risk-management analyses

 Management

Wat verwachten klanten en stakeholders van uw organisatie?  Is de kwaliteit van processen, projecten en de geleverde producten en diensten  gewaarborgd?  Een kwaliteitssysteem kan helpen om dit te waarborgen.   Een van de  bekendste kwaliteitsmanagementsystemen is ISO 9001 er zijn echter ook diverse andere  kwaliteitsmanagementmodellen. Welk systeem voor u het beste is hangt van uw wensen, maar ook van de omgeving (bijv. eisen van opdrachtgevers).

Onze specialismen zijn:

 • Identificatie en implementatie van kwaliteitssystemen
 • Begeleiding bij opzetten, implementatie en beheer van managementsystemen
 • Interne en externe kwaliteitsaudits
 • Interim- kwaliteitsmanagement

Gevaarlijke stoffen/milieu.

Veel bedrijven hebben te maken met gevaarlijke stoffen.  De diverse wet- en regelgeving is niet altijd eenvoudig te doorgronden. Samen met een van onze adviseurs komen wij er samen uit.

Onze specialismen zijn:

 • Aanvragen/beoordelen van milieuvergunningen
 • Advies in relatie tot Asbest (i.s.m. onze partner RPS)